Algemene Voorwaarden

Toren7 hanteert de algemene voorwaarden van de Branchevereniging van ICT bedrijven,  NLdigital.

Deze voorwaarden worden door een groot aantal  ICT bedrijven in Nederland gehanteerd en beschrijven de afspraken tussen leverancier en opdrachtgevers bij het leveren van producten en diensten op het gebied van ICT. Naast de algemene voorwaarden kunnen met opdrachtgevers separate “Service Level Agreements” worden afgesloten (SLA). In deze SLA worden specifieke zaken ten aanzien de dienstverlening vastgelegd die niet verdere zijn uitgewerkt in de algemene voorwaarden, zoals supporttijden, betalingsafspraken etc. Daar waar een afspraak uit de algemene Voorwaarden conflicteert met een SLA, gelden de afspraken in de SLA.

De algemene voorwaarden kunt u via deze link downloaden